SinopluKoca

Peygamber Efendimizin Kabe Hakemliği

Hazreti Muhammed (sav) kendisine peygamberlik gelmeden önce de insanlar arasında sevilen ve saygı duyulan biri olmuştur. Hatta birçok kabile ona Muhammedül emin lakabı takmıştır. Bunun manası ise kendisine güvenilen ve kendisinden emin olunan kimse demektir. Hazreti Muhammedin(sav) bu özellikleri sayesinde kendisine Kabe Hakemliği görevi verilmiştir. 

Bu içerikte ve Peygamber Efendimiz Kabe Hakemlik İslam Tarihi Hacerül Esved Kabe’nin Yeniden İnş ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Kabe yeryüzünde bulunan ilk mabet olarak kabul edilmektedir. Kabenin inşa edilmesi Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakat bazı felaketlerden sonra Kabe zaman zaman hasar görmüş ve her hasar gördüğünde de onarılmıştır. 

Peygamber
Peygamber Efendimizin Kabe Hakemliği

Hz. Muhammed (sav) peygamberlik vazifesi gelmeden önce otuz beş yaşındayken sel felaketi sonucunda da Kabe hasar görmüş ve tekrar eski temelleri üzerine inşa edilmiştir. Bu onarım sırasında Hacer-i Esvet taşının yerine konulmasına geldiğinde ise kabileler arasında bir anlaşmazlık çıkmıştır. 

Kabilelerin hepsi kendi büyüklerinin bu görevi üstlenmesini isteyince yaşanan karışıklık sonrasında Kureyş halkının ileri gelenlerinden birisi olan Ebu Ümeyye bin Mugire Beni Şeybe kapısından Kabe’ye ilk giren kişiyi hakem olarak belirleyelim demiştir. Bu fikri diğer kabilelerde kabul etmişlerdir. Bunun üzerine bu kapıdan Hz. Muhammed’in içeri girmesi ile tüm taraflar buna çok sevinerek onun adaletine ve hükmüne güvendikleri için kararını onaylayacaklarını bildirmişlerdir. 

Hz. Muhammed’e bu olay sonucunda kabe hakemliği görevi verilmiş ve bu sorunu çözmesi için onun hakemliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Hazreti Peygamberin bu olayı çözmek için ise bir örtü getirerek Hacer-i Esvet-i üzerine koydurmuş ve her kabile reisinin birlikte bu örtüden tutarak taşı yerleştirmesini istemiştir. Bunun üzerine Hazreti Peygamberin istediği şekilde taşın yerine konulması ile problem ortadan kalkmıştır. 

Hazreti Peygamberin (sav) Kabe Hakemliği yapması neticesinde olayların sonlanmasında onun tüm kabilelerce güvenilir olması ve herkesin onun adaletine inanması yer almaktadır. Bu özellikleri bulunduğu için tüm kabileler canı gönülden onun hakemliğini ve kararını kabul etmişlerdir. 

Hazret Peygambere verilen bu hakemlik neticesinde daha 35 yaşında iken ve ona peygamberlik vazifesi gelmeden önce de dürüst ve güvenilir olduğu ispatlanmıştır. Böylelikle peygamberlik vazifesi geldiği zaman insanlardan bazıları onun için Muhammed(sav) söylüyorsa doğrudur, çünkü o hiç yalan konuşmaz diyerek Allah’a inanmışlardır.

Hazreti Muhammed (sav) Kabe Hakemliği yapması ile aslında Kureyş kabileleri tarafından güzel ahlaklı ve dürüst bir kişi olduğu onaylanmıştır. Bu faziletleri üzerinde bulundurması ve onun gençliğinden beri her işinde adaleti sağlamaya çalışması örnek alınacak bir özellik olmuştur. 

Exit mobile version