Örf Ve Adetlerimizde Dinin Ne Gibi Etkileri Vardır?

Örf ve adetlerimizde dinin etkisi var mıdır?

Örf ve adetlerimizde dinin etkisi var mıdır? Geleneksel olarak günümüze kadar ulaşan örf adet kurallarının din ile ilişkisi nedir sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Bu makalede ve Örf ve Adetler Din Etki Dini Etkiler Kültürel Etkiler Gelenekler İnançlar hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Örf
Örf Ve Adetlerimizde Dinin Ne Gibi Etkileri Vardır?

Geçmişten günümüze kadar Türk kültürü çeşitli dinlerde varlığını sürdürmüştür. Türklerin en uzun süre kabul ettikleri dinler arasında İslamiyet birinci sırada yer almaktadır. Buna göre kültür ve ahlaki olarak da İslami değerleri kabul ederek örf ve âdetlerin çoğunda uyguladıkları görülmektedir.

Ülkemizde yaygın şekilde her alanda toplumsal yaşamı etkisi altına alan örf ve âdetler genellikle kültürel olarak gelişmiş olmalarının yanında dinde yer alan ahlaki kurallar ve edeplerden de etkilenmişlerdir.

İslam dininde örf ve âdetler birbiriyle örtüşen fiiller ve yöntemler belirlemişlerdir. Örneğin İslam dininde bir kişiye selam vermek ve almak oldukça önemli bir ahlaki kural iken örf ve âdetlerde de aynı şekilde olduğu bilinmektedir.

Örf ve âdetlerde yaşlılara saygı duymak ve merhamet etmek gibi edepler yer alırken aynı kuralların dinde de olduğu görülmektedir. Tüm bunlar örf ve âdetlerin dini kurallar ile iç içe olduğunu göstermektedir.

Örf ve âdetlerin üzerinde dinin etkisini gösteren örnekleri şöyle sıralamak mümkündür.

  • Evlilik esnasında düğün yapmak ve herkese evlenilen çifti duyurmak.
  • Yoksullara ve fakirlere yardım etmek ve bunu gösteriş için değil, yürekten, gizlice şekilde yapmak.
  • Özel günlerde hediyeleşmek, doğumlarda, sünnet merasimlerinde, düğün törenlerinde ve diğer günlerde hediye vermek.
  • Hayırlı olabilecek işler yapmak, okul yaptırmak, bağışlarla bulunmak ve toplumun kalkınmasına yardımcı olacak eserler yapmak.
  • Akraba ve dostları ziyaret etmek onlarla iletişimi kesmemek.
  • Dinî törenlerde ve cenaze merasimlerinde yardımcı olmak ve toplanmak.

Geçmişten gelen bazı örf ve âdetler ise din ile uyuşmadığı takdirde terk edilmiş ve toplum tarafından hakir görülmüştür. Bunlar ağaçlardan dilek dilemek, yatırlara çaput bağlamak, nazar boncuğu türüne eşyaların nazara iyi geldiğine inanmak gibi dini olarak bidat kabul edilen uygulamalardır.

Örf ve âdetlerden birçoğu din ile bağlantılı olduğu gibi hukuk kuralları ile de uyumlu olan kuralları ifade etmektedir. Sosyal yaşam içinde insanların bir arada yaşamalarını ve birbirleriyle uyum içinde olmalarını sağlayan örf adet kuralları din kuralları ile tamamlanan ve insanlara doğruluğu, bir arada yaşamayı ve güzel ahlaklı olmayı öğreten kurallardır.

fVCxo2xs

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir