Kuran-ı Kerim İsimleri ve Anlamları Neler? Kerim İsminin Anlamı 

Kuran-ı Kerim tüm Müslüman aleminin rehberi olan, Allah’ın ipi olarak adlandırılan ve biz Allah (c.c) kulları tarafından sıkı sıkıya sarılmamız gereken ilahi kitaptır. İnsanlık tarihinde yer alan son kutsal kitap olması ve bunun hak din İslam için indirilmesi çok önemli bir ayrıntıdır. Kuran-ı Kerim’in isimleri, özellikleri ve anlamları derinliğindeki mana ile hepimizin hayatlarına ışık olabilecek düzeydedir.

Öncelikli olarak Kuran kelimesi Arapça kökenlidir ve toplanma, bir araya gelme anlamında kullanılır. Aynı zamanda etimolojik olarak Kıraat yani okumak anlamına gelen kelimeyle aynı kökten türer. Kuran kelimesinin bir araya getirme, birbirine katma, ilave etme, toplama gibi farklı anlamlarla da özdeşleştirildiğini söylemek gerekiyor. 

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bizzat alemlerin Rabbi olan Allah(c.c) tarafından seçilmiş olan son peygamberdir. Hak din İslam’ın peygamberidir ve Allah (c.c) tarafından peygamberimize indirilmiş olan ilahi kitap Kuran-ı Kerim’dir. 

Öyle ki peygamber efendimiz (SAV)’e Kuran’dan inen ilk ayetler ‘’Oku, seni yaratan Rabbinin adını anarak oku. O ki bir insanı kan pıhtısından yarattı. O ki kerem sahibidir, bilmediğini öğretir, kalemle insana ne bilmiyorsa onu gösteren odur’’ şeklindedir. Bu ayet Alak suresinin 96/1-5.ayetleridir. 

İslam hukuku eğer ki Kuran-ı Kerim’den bahsedecekse bunun için el-Kitab ifadesini kullanır. Allah(c.c) toplamda 88 ayetle zikrettiği Kuran-ı Kerim’i başta alemlere rahmet olan peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) için, sonrasında da onun peşinden yürüyen ümmeti için indirmiştir. İnmiş ve inecek olan son ilahi kitaptır ve alemlerin son peygamberine inmiştir. 

Kuran-ı Kerim’in Özellikleri Nelerdir?

Kuran-ı Kerim yekpare olarak tek bir seferde inmemiştir. Allah (c.c) insanlık için Hz. Muhammed (SAV)’in peygamberliğini müjdelerken yıl 610’u gösteriyordu. 610 yılından itibaren başlayan ayetler ise peygamberlik süresi boyunca 632 yılına kadar inmeye devam etmiştir. 

Toplamda 22 yıl boyunca parça parça ayetler halinde inen Kuran-ı Kerim sonrasında bir araya getirilmiştir. Kuran-ı Kerim’in bir araya getirilmesi ise peygamber efendimiz (SAV)’in ölümünden sonra gerçekleşmiştir. Tüm İslam alemini yasa boğan peygamberimizin vefatının ardından ilk halife olan ve peygamberimizin en yakın dostu olan Hz. Ebu Bekir bu görevi üstlenmiştir. 

Vahiy katiplerini bir araya getirmiş, onların başkanı olan Zeyd bin Sabit ile kurulda tüm Kuran-ı Kerim sayfalarını bir araya getirmiş ve Mushaf’ı ortaya koymuştur. Bir araya getirilmiş olan Kuran-ı Kerim tamamıyla inmiş haliyle 114 sureden ve 6.666 ayetten oluşmaktadır. 

Son Kutsal Kitap Kuran-ı Kerim’in İsimleri Nelerdir?

Son kutsal kitap olarak inmiş ve peygamber efendimiz(SAV)’a indirilmiş olan Kuran-ı Kerim aslında ayetlere bakıldığında farklı farklı anılmaktadır. Allah(c.c) ayetlerde Kuran’dan bahsederken şu isimleri zikretmiştir. 

  • El-Furkan
  • Ez-Zikr
  • En-Nûr
  • Er-Rûh
  • El-Hudâ
  • Eş-Şifâ
  • El-Mecîd
  • El-Mesânî
  • Ümmü’l Kitab 

Sırasıyla Furkan suresi, Hicr suresi, Nisa suresi, Şûrâ suresi, Bakara suresi, Isrâ suresi, Burûc suresi, Zümer suresi ve Zuhruf suresinde bu isimler geçmektedir. 

Aynı zamanda bizzat isminde de Kuran-ı Kerim derken Kerim isminin geçmesi Müslümanlar tarafından ayrı bir merak duygusu yaratmaktadır. 

Kerim Ne Demek? Kerim İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Özellikle erkek çocuğu olanların Kerim isminin anlamını merak etmesi Kuran-ı Kerim’den gelmektedir. Dini açıdan en önemli isimlerden birisi olması ve pek çok anlama gelmesi de ilgi görmesini sağlar. Kerim isminin anlamı ikramı sınırsız olan, yardımı sonsuz olan, affedici ve bağışlayan, fazilete nail, cömert olarak sıralanır. 

Ayrıca çocuğuna isim olarak Kerim ismini vermeyi düşünenlerin Kuran’da Kerim ismi geçiyor mu diye sorduğuna şahit olunabiliyor. Kuran-ı Kerim’de Kerim ismi Nemi suresinin 27.ayetinde geçmektedir. Aynı zamanda Isra suresinin 17.ayetinde de Kerim ismi geçer. Yine Tevbe suresinin 9.ayetinde Kerim ismine rastlamak mümkündür. Dolayısıyla erkek çocuğu için İslam’a uygun güzel bir isim koymak isteyenler için Kerim oldukça güzel bir seçenektir. 

40781