Kadir Gecesi İbadetleri ve Kadir Gecesinin Faziletleri

Kadir gecesi İslam’ın mihenk taşı olan Kuran-ı Kerim’in indirilmesinin tamamlandığı gece olmasından mütevellit son derece kutsaldır. Müslümanlar bu kutlu geceyi her sene kutlamaktadır. Dolayısıyla ilk olarak akla gelen soru işareti 2022’de kadir gecesi ne zaman olabiliyor. Kadir gecesinde okunacak dualar, yapılacak ibadetler ve Allah’a daha fazla yönelerek faziletlerinden yararlanmak her Müslüman için önem arz ediyor. 

Kadir gecesi aslında on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen ve tüm aylardan daha faziletli kabul edilen Ramazan ayının içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda Kuran-ı Kerim’in tamamen indirilmiş olmasına tekabül etmesinden ötürü Kadir gecesi için bin aydan daha faziletli olduğu rivayet edilir. Ki bununla alakalı da Ramazan’ın 27.gecesi baz alınır ve Kadir suresinde de bununla alakalı bir ayet bulunmaktadır. 

Ayet-i kerimeye bakıldığında ‘’Ku’ran-ı Kerim’i bizler kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı ve faziletli olması bundandır. Tüm melekler ve başta Cebrail olmak üzere ruh her şey için dünyaya inip inip dururlar. Kadir gecesinde fecrin doğuşuna kadar geçen sürede tüm dünya esenlik dolar’’ buyuruyor. Buhari’de yer alan hadis-i şeriflere bakıldığında da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘’Kadir gecesine her kim ki gönülden inanır, faziletlerini hisseder ve Allah’a yönelerek bu geceyi geçirirse tüm günahlarından arınır’’ demiştir. 

Kuran-ı Kerim Kadir Gecesinde Nasıl İndi?

Kur’an-ı Kerim aslında tek bir gecede Levh-i Mahfuz’a inmiş olup semanın 7.katında yer almıştı. Ancak Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e müjdelenmesi toplamda 23 yıl sürdü. Öyle ki peygamber efendimizin mağarada aldığı ilk ayet olan ‘’İkra’’ yani ‘’Oku’’ ayetinin ardından 3 yıl boyunca hiçbir ayet indirilmedi. Fakat 20 yıl boyunca gelmeye devam eden ayetler neticesinde Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi tamamlandı. Kadir gecesinin fazileti işte buradan gelmektedir. 

Kadir Gecesi Hangi Dua Okunmalı?

Kadir gecesi faziletlerinin en büyüğü tüm meleklerin dünyaya iniyor olmasıdır. Dünya semasına kadar gelen melekler gördükleri Müslümanlara selam vermeden geçmezler. Yapılan her ibadetin çok daha faziletli oluşu ve Salih amellere eklenmesi bundan kaynaklıdır. Resul-u Ekrem de Ramazan ayının bitimine yakın olan son 10 günlük kısmında bilhassa tek günleri hiç boş geçmez, hem kendi hem de tüm ailesine ibadet etmelerini buyurmuştur. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından verilen hadis-i şerife göre ‘’Kadir gecesinde edilen tövbeler, yapılan ibadetler ve okunan dualar Allah’a samimi bir biçimde yönelen tüm Müslümanlar için günahların bağışlanmasına sebep olur. Kul hakkı haricinde olan tüm geçmiş günahlardan arınmak isteyenler Kadir gecesinin faziletine inanmalı, Allah’ın kudretine ve bağlılığına göre dualar etmelidir’’ buyurur. 

Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bizzat annesi Hz. Aişe tarafından ‘’Kadir gecesi hangi gündür? Hangi gece oturup nasıl dua edeyim’’ diye sorduğunda ALLAH’ın Resulü: ‘’Ya Allah! Sen bağışlayansın, sen tüm cömertliğinle günahlarımızı affedensin. Affetmeyi seven sen benim de günahlarımı bağışla’’ şeklinde öğütte bulunmuştur. Rabbine yönelmek isteyen her Müslüman bu geceyi değerlendirmelidir. Çünkü meleklerin dünya semasına indikleri bu kutsal gecede nafile ibadetler, okunan dualar, tesbih çekmek ve zikretmek bile günahlardan arınmanın bir yoluna dönüşür. Şeytan hiçbir Mümin için harekete geçemez ve meleklerin koruması altında olursunuz. 

Bazı zaman dilimlerinin ve bazı yerlerin Allah tarafından daha kutsal kılındığı, bu zamanlar ve yerler için çok daha büyük bir faziletten bahsetmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Kadir gecesi bunlardan en özelidir. Güneş doğuncaya kadar sürdürdüğünüz ibadetlerden alacağınız sevap her zamankinden çok daha fazla olacaktır. Allah’ın ne kadar merhametli bir bağışlayıcı olduğunu anlamak, günahlarınızdan arınarak daha iyi bir kul olmak için mutlaka nafile ibadetlerinizi bu geceye taşıyınız. 

Kadir Gecesi İbadetleri ve Kadir Gecesinin Faziletleri
Kadir Gecesi İbadetleri ve Kadir Gecesinin Faziletleri

Kadir Gecesinde Yapılması Gereken İbadetler

Kadir gecesinde ibadet ederek bu geceyi kutsalına yakışır şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar için pek çok alternatiften söz edilebilir. Dileyen bu geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak geçirebilir. Güneş doğana kadar dualar etmek, sureler okumak ve Allah’a zikretmek yine ibadetinizi bir üst noktaya taşıyacaktır. Burada en dikkat çeken nokta Allah’a yönelmek, tamamen samimi bir şekilde ondan merhamet istemektir.

O’nun bağışlayıcılığını kabul edip günahlarınız için tövbe etmeye başladıktan sonra huşu içerisinde bu geceyi geçirebileceksiniz. Aynı zamanda geçmişten kalan namaz borcunuz varsa en az bir günlük olmak kaydıyla kaza namazı kılmak önerilmektedir. Eğer daha fazla kaza namazınız varsa öncelikle bu kazaları tamamlamalı, ardından nafile namazını kılmalısınız.

 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hadis-i şerifinde Kadir gecesinde ”Allahümme inneke afüvvün tühıbbü`l-afve fa`fu annî” şeklinde dua edilmesinin uygun olduğunu vurgulamıştır. Türkçe anlamı ise ‘’Allah’ım, sen bağışlayan ve bağışlamayı sevensin. Sen affedensin ve beni de tüm günahlarımla birlikte bağışla’’ şeklindedir. Bu duayı dilediğiniz kadar okumanız mümkün. Herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. 

Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Gelir?

Kadir gecesi hangi gün diyenler için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ‘’Ramazan ayının son 10 günü içerisinde tek rakamlarda Kadir gecesini arayıp bulabilirsiniz’’ demiştir. 2022 yılında da Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba gecesine tekabül etmektedir. Diyanet tarafından yayınlanan ve her sene güncellenen dini günler takviminde Kadir gecesi dâhil tüm önemli gün ve geceleri görebilirsiniz. Kadir gecesinin faziletlerinden yararlanmak ve Allah ile onun Resul’üne yönelmek için bu kutlu geceyi asla kaçırmayın. 

Kadir Gecesinin Önemi! Kadir Gecesinde Okunacak Dua

Kadir gecesinin fazileti tüm Müslüman alemi tarafından bilinmektedir. Öyle ki bu geceyi yüce Allah hiçbir Peygamberine müjdelememiştir. Ancak Kuran-ı Kerim’in inmeye başladığı gece olarak her sene kutlanan oldukça önemli bir gece olarak tasvir edilebilir. Ne zaman olduğuyla ilgili ise peygamber efendimizin verdiği öğüt önemli bir rehberdir. Ramazan ayının son 10 günü içerisindeki tek sayılı günlere odaklanmak gerektiğini ifade etmiştir.

Yani Ramazan ayının 21, 23, 25, 27, 29’una tekabül eden bir geceye denk gelir. Her yıl için de çeşitli ibadetlerle ve rabbe yönelerek geçirildiğinde faziletleriyle birlikte günahlarımızı affettirdiğimiz bir gece olarak anılır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed bununla alakalı olarak ‘’Her kim ki Kadir gecesinin faziletini kavrar, Allah’a içten dileklerinle yönelip o gece ibadet ederse tüm geçmiş günahları affolur’’ buyuruyor. 

Kadir gecesinin önemini göz önüne aldığımızda ise Allah’ın tüm duaları kabul ettiği, elçisi Hz. Muhammed’e kutsal Kuran-ı Kerim’i indirmeye başladığı bir geceyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu kutlu geceyi en iyi ibadetlerle geçirmek ise biz Allah’ın sevgili kullarına pek çok fırsat veriyor.

 • Büyük ve küçük günahların hemen hepsinin mağfireti için en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir.
 • Kuran-ı Kerim’in 1.kat semaya ulaşması 20 yıl sürmüş ve ilk indirilmeye başlandığı gün Kadir gecesidir. 
 • Bir sonraki Kadir gecesine kadar geçecek süreçte gerçekleşecek olan tüm olaylar Allah’ın meleklerine bildirmesiyle bu gece iletilir. O yüzden dualarınızı esirgememeniz önemlidir.
 • Bin aydan daha hayırlı olmasının sebebi budur.
 • ‘’Allahümme inneke afüvvün tühıbbü`l-afve fa`fu annî” duası Kadir gecesinin fazileti açısından sık sık okunmalıdır. 
Kadir Suresi
Kadir Suresi

Kadir Gecesinde Tövbe İçin En Etkili Dua Hangisidir?

Kadir gecesinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e müjdelenmesi ise Allah tarafından ümmetinin ne kadar uzun süre yaşayacağını bildirilmesiyle gerçekleşmiştir. Kimin ne kadar ömrünün uzun olduğunu öğrendiğinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ümmeti uğruna çok üzülmüş ve bu durumu yüce Allah’a bildirmiştir. Daha uzun yaşayanlarla daha kısa sürede dünyevi hayatına veda edecek olanların Salih amellerini işlemesi aynı olamayacağından bu durumu düzeltmek istemiştir.

Allah ise ona Kadir gecesini müjdelemiştir. Öyle ki Kadir gecesinin fazileti bin aydan daha hayırlıdır. Dolayısıyla Kadir gecesinin bu kutsal yönünü bilen, Allah’a yönelerek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in izinden yürüyen bir Müslüman tüm günahlarının affolmasını sağladığı gibi cennet bahçelerindeki yerine de bir adım daha yaklaşmaktadır. 

Tövbe ederken büyük ve küçük günahlarınızın tamamını kapsayacak şekilde dua etmeli ve sabaha kadar dünyayı ziyaret eden meleklerin size selam durmasını sağlayabilirsiniz. Cebrail dahil göklerde var olan tüm melekler güneş ağarıncaya kadar dünyayı ziyaret ederler ve tüm gördükleri Mümin kimselere selam dururlar. 

Peygamberimiz (s.a.v)’in ‘’Kadir gecesini kim ibadet ederek, dua okuyarak, Allah’a yönelerek geçirirse onun tüm günahları bağışlanır ve duaları kabul olur’’ hadisinde de bu açıkça belirtilmiştir. Kadir gecesi için Hz. Aişe Annemiz tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e ‘’Ey Resulallah eğer ki Kadir gecesine denk gelirsem o gece nasıl dua etmeliyim’’ diye sormuştur. Peygamberimiz ise ona ‘’Allahümme inneke afüvvün tühıbbü`l-afve fa`fu annî’’ şeklinde cevap vermiştir. Bu duanın Türkçe karşılığı ise ‘’Ey Allah’ım sen bağışlayansın ve bağışlamayı seversin. Sen beni affet ya rabbim’’ şeklindedir. 

Kadir Suresi

Kadir Suresi Arapça Latince Okunuşu

Kadir Suresi aynı zamanda Kuran-ı Kerim’de 7.sure olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizzat Kadir gecesinde okunmasının feyzi bilinmektedir. Toplamda ismi üç kez geçen Kadir suresi anlam açısından da derinlikli sureler arasındadır. Kadir gecesi boyunca sabaha kadar tan ağarıncaya kadar geçecek vakitte okunması gerekir. 

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
 • Ve ma edrake ma leyletülkadr
 • Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
 • Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
 • Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Kadir Suresi Türkçe Meali Anlamı

 • Şüphesiz ki biz Kuran-ı Kerim’i Kadir gecesinde indirmeye başladık
 • Kadir gecesinin faziletini sen nereden bileceksin
 • Bu gece bin aydan daha hayırlı daha bereketlidir
 • Hem Cebrail ruh hem de melekler dünyaya sabah oluncaya kadar inmeye devam eder
 • Tan ağarana kadar yeryüzü esenliklerle doludur 
91702