Hayat Sigortasının Kaç Çeşidi Vardır?

Hayat Sigortasının Kaç Çeşidi Vardır? Hayat sigortası, sigortayı yaptıran kişinin hayatını kaybetmesi halinde kişinin ailesine tazminat ödenmesini sağlayan bir sigorta çeşidine denir. Hayat sigortası kişinin vefat etmesi durumunda ailesinin yaşamsal ihtiyaçlarını veya çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilmesi için toplu para imkânı sağlar.

Kişinin tam veya kısmi bir sakatlık geçirmesi halinde hayatını aynı şekilde sürdürebilmesine olanak tanıyarak maddi bir teminat sağlar. Kişinin beklenmedik veya yüksek tedavi süreçli bir hastalık durumunda bu masrafların karşılanmasına yardımcı olarak kişinin en iyi tedaviyi olmasına olanak sağlayarak hayat kalitesini arttırmasına yardımcı olur. Hayat sigortası kişinin hayati durumuyla ilgilidir.

Yani insanların hayatları boyunca karşılaşabilecekleri yaşamsal tehlikelerde kişiyi güvence altına alır. Aynı zamanda sadece hayati durumları değil kişinin yaşlılık dönemini de güvence altına alır.

Hayat Sigortası Neden Yaptırılır?
Hayat Sigortası Neden Yaptırılır?

Hayat sigortası; sigortayı yaptıran bireyin vefat etmesi durumunda ailesinin veya yakınlarının yaşam standartlarını korur. Sigortayı yaptıran bireyin herhangi bir sakatlık geçirmesi durumunda da sigortayı yaptıran kişinin yaşam standartlarını güvence altına alır. Hayat sigortası yaptırarak sizin vefat etmeniz halinde ailenizin hayatlarına devam edebilecekleri gerekli finans desteğini sağlayabilirsiniz.

Hayat sigortasının sağladığı diğer avantajlardan birisi ise yüksek bedelli hastanedeki tedavi tutarlarını da düşük prim ile ödenmesini sağlar. Hayat sigortasında primlerin düzenli olarak ödenmesi zorunludur. Hayat sigortasına giren bir kişi en az üç yılı doldurduktan sonra bu sistemden ayrılabilir.

Hayat sigortası değişmez olmakla birlikte her bir poliçe için ayrı teminatlar verebilir. Ancak hayat sigortasının temel şartı vardır. Sigortayı yaptıran kişi 18-65 yaşları arasında olması gereklidir. Sigorta şirketine belirli bir tutar ödendikten sonra bunun karşılığında sigortayı yaptıran kişi kendisini güvence altına almış olur.

Başka İçerik:  Bireysel Sağlık Sigortası Politikaları

Hayat Sigortasının Avantajları

 • Hayat sigortası, sigortayı yaptıran kişiye biriktirdiği birikimden borç alabilme imkânı sunar.
 • Hayat sigortasını yaptıran kişi haklarını veya borçlarını bir başkasına devredebilir.
 • Hayat sigortasında kişiye 10 yıl sonra emekli olma imkânı sağlanır ve herhangi bir yaş sınırı bulunmaz.
 • Hayat sigortasına girişte herhangi bir aidat ödenmez.
 • Hayat sigortası birikim amaçlı da yapılabilir ve bu sistemde vefat veya sakatlık durumlarında kişiye gerekli teminatlar sağlanır.

Hayat Sigortasının Türleri Nelerdir?

Hayat sigortası; hayatınızda yaşanabilecek herhangi bir maluliyet yani sakatlık durumunda hayat standartlarınızı korumanıza yardımcı olur. Gelir düzeyinizin ve refahınızın korunmasını sağlar. Poliçe kapsamında hastane tedavi masraflarınızın karşılanmasına yardım eder. Hayat sigortası için sigortaya yapılmış olan ödemeler sigorta şirketi tarafından bir fonda toplanır ve herhangi bir hastalık, kaza ya da ölüm durumunda masraflar bu fondan karşılanır.

Ülkemizde Uygulanan Hayat Sigortası Çeşitleri Nelerdir?
Ülkemizde Uygulanan Hayat Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Ülkemizde Uygulanan Hayat Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

 • Yıllık Hayat Sigortası

Bir sene içinde vefat etmeniz durumunda daha önceden belirlemiş olduğunuz kişilere poliçenizde belirlediğiniz teminat tutarı ödenir.

 • Ölüm Hali Sigortası

Sigortayı yaptıran kişinin ölmesi durumunda belirlediği mirasçılarına veya poliçede belirttiği kişilere tazminat ödemesi yapılır.

 • Birikimli Hayat Sigortası

Sigortayı yaptıran kişinin yapmış olduğu birikimi, kendisi ve herhangi bir olası hayati tehlike anında ailesini ve sevdiklerini koruma altına alır.

Grup Hayat Sigortası
 • Grup Hayat Sigortası

Aynı, tek kişiye bağlı olarak çalışan ve en az 10 kişinin kapsaması gereken grup hayat sigortası, ölüm, kazaya bağlı ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında sigortalıya ya da yakınlarına tazminat ödenir.

 • Maluliyet Sigortası

Maluliyet sigortasını yaptıran kişiye sigorta poliçesinde belirtilen kaza durumunda eğer sürekli sakatlığa maruz kalırsa sigorta bedeli üzerinden tazminat bedelinin ödenmesi sağlanır.

 • Ferdi Kaza Sigortası

Sigortayı yaptıran kişiyi hiç beklenmedik bir anda veya ani kaza durumlarına karşı kişiyi güvence altına alan sigorta çeşididir. Sağlıkla ilgili durumlar, ölüm ve kaza hallerini kapsar ve böyle durumlarda sigortayı yaptıran kişiye poliçede belirlenen oranlarda tazminat ödenir.

 • Sağlık Sigortası

Başka İçerik:  Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi!

Sigortayı yaptıran kişiye hayatı boyunca karşılaştığı tüm hastalık risklerine karşı kişiyi güvence altına alır. Ayrıca sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında geçerli olan sağlık sigortası ile sigortalının ayakta tedavi veya yatarak olması gereken tedavi masraflarını karşılar.

 • Özel Durum Sigortası

Herhangi bir sigorta kapsamına girmeyen özel durumlar için kişinin isteğine bağlı olarak yapılır. Sigorta poliçelerinde bulunmayan hastalıklar ve kaza risklerine karşı yüksek bir prim ödemesi yapılır.

 • Eğitim Sigortası

Sigortayı yaptıran kişinin kaza geçirmesi veya vefat etmesi durumunda sigortalının çocuğunun ya da çocuklarının eğitiminin devamlılık masrafını karşılar.

 • Uzun Süreli Hayat Sigortası

Sigortayı yaptıran kişinin uzun sürede başına gelebilecek kazalara ve risklere karşı kişiyi güvence altına alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap