Finans Nedir Bireysel ve İşletme Finansı

Finans Nedir Aslında bireylerin, işletmelerin varlıklarının ve devlet gelirleri yönetme biliminin adıdır. Bir şirketin genel olarak para ve kredi konularıyla alakalı hareketlerini düzenlemek veya yönetmek sanatı veya sistemidir.

Finans Nedir Bireysel ve İşletme Finansı Finans kelimesinin kökeni Fransızca olup bugün İngiltere’de de aynı kelime, aynı anlamlarla kullanılmaktadır.

İçeriğimizde ve Finans Bireysel Finans İşletme Finansı Finansal Yönetim Bireysel Finans Yönetimi İ hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kelime, parayı ve onu temel alan araçların ve genellikle değerli taşınır konumdaki mesleklerin tümünü ele alan bir anlamdadır.

Aslında bireylerin, işletmelerin varlıklarının ve devlet gelirleri yönetme biliminin adıdır. Bir şirketin genel olarak para ve kredi konularıyla alakalı hareketlerini düzenlemek veya yönetmek sanatı veya sistemidir.

Şirketlerin veya bireylerin ihtiyaç duyduğu fonu ortama uygun şartlarda sağlamak ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Bireylerin ve kurumların Maddi gelir elde etmeleri ve bu geliri yatırımda değerlendirmeleri, yine zamanla bu yatımların değerini yükseltilerinin adıdır.

İşletme ve ekonomi finansın ortak dalı gibi birlikte hareket eder. Birbirlerine bağımlı hareket ederler. Finansal kararlarda ve analiz yapmada en etkili vurgu paranın zamansal değeridir.

Bu yüzden parayı ve zamanı değerlendirmek için ciddi bir finans desteği gerekmektedir.

Finans alanları bireysel ve işletme finansı olmak üzere ikiye ayrılır.  Bireysel olan, tek bir kişinin veya bir ailenin tasarruf, bütçe, sigorta, yatırım gibi konularda aldığı karar ve aktiviteleri içerir. Şimdilerde bir uzman dan yardım almak en doğru atılan bir adımdır.

İşletme finansı ise işletmelerin aktivitelerinin sağlanabilmesi fon oluşturma yöntemleridir. Finansal yönetim karlılık oranı ve risk oranının dengelenmesini sağlarken, işletmenin kazancını da yükseltmeye çalışır.

Bir de kamu maliyesi vardır. Bunun görevi ise devlet ve kamu kuruluşlarının gelir ve giderlerini inceler ve dengelemeye çalışır.

Finansın uygulama disiplini olarak üç ayrı bölümleri vardır. Ilk olarak şirketlerin finansal yönetimiyle alakalı olandır.

Fonların nasıl elde edileceği ve nasıl değerlendirileceği ile alakalıdır. İkincisi de finansal piyasa ve kurumlar üzerine kuruludur. Üçüncü disiplin ise yatırımlar ile ilgili olandır.

Finans Nedir

Finans İle İlgili Tanımlar


İlk tanım para; elde edilen gelir, kazançtır. Finanse etmek; fon oluşturmak anlamında bir ifadedir. Açık pozisyon; belirli bir miktar ile piyasada çalışan ve hala kapatılmamış işlemin adıdır.

Alış fiyatı; alım yapılabilmesi için sunulan fiyattır. Alış-satış farkı(spread); Ürünlerin alış ve satış arsındaki farka denilen isimdir.

Arbitraj; herhangi bir ürünün aynı anada farklı fiyatlandırıldığı bir piyasadan alınarak farklı bir piyasada risk almadan satmaya verilen isimdir. Arz piyasası; Herhangi finansal bir ürün için bir fiyat konularak satışa sunumdur.

Başlangıç marjı; Müşterinin kendi işlemlerinde pozisyon açabilmek için ödenen başlangıç miktarıdır.

Baz döviz; ikili dövizlerde alım ve satıma konu olan ilk paradır. Broker; finansal piyasalar alıcı ve satıcı buluşturan kişi veya kurumlardır. Bütçe açığı; herhangi bir ülkenin giderinin gelirinden fazla olma durumudur. Cable; bir piyasa jargonudur.

Ciro; Belirli bir sürede gerçekleşen işlemlerim toplamıdır. Çapraz kur; iki para birimi arasındaki kurdur.

Demo işlem platformu; hesap açılmadan piyasa şartlarına uygun değerlendirme yapmaktır. Devalüasyon; Bir ulusal para değerinin düşülerek diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesidir.

Döviz riski; elde bulunan pozisyonun dalgalanması sonucu yatırımcının aleyhine sonuçlanmasıdır. Enflasyon; bir ekonomide bütün talebin toplam arzı geçmesi sonucu fiyatları yükselmesi olayıdır.

Finansman Nedir?


Bir iş için fikir sahibi olan birine yani girişimciye çalıştırabilmesi, gelişebilmesi için gereken para veya krediyi sağlamak demektir. Finansal yönetimde ihtiyaç duyulan parayı bulmak için bulunan bölümdür.

İşletmeler yatırım, üretim, stoklama ve satış işlemleri için finansmana ihtiyaç duyarlar. Özel işletmelerin finansmanları genellikle banka ve diğer finansman kuruluşlarıdır.

Kamu kurum ve kuruluşların finansmanı ise emisyon, menkul kıymet ihracı ve dış borçlanma gibi kaynaklardan elde edilir. Finansman kelimesinin eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri bulunmamaktadır.

Finansman Şirketleri Nasıl Çalışır?


Müşteri anlaşmalı şirketin finansman olduğu satıcı aracılığıyla kredi başvurusu yapar.  Ödemeler doğrudan satıcıya müşterinin adına ödenir. Geri ödeme ise müşteriler tarafından bankalar aracılığı ile finansman şirkete yapılır.

Finansman şirketler her türlü mal ve hizmet alımı için gerçek ve tüzelkişilere yardım eden kuruluşlardır.

Bu finansman olan şirketler genellikle bir sözleşme üzerine teminat alırlar. Finansman şirketleri; taşıt kredisi, konut kredisi, ipotek teminatlı bireysel kredi, dayanıklı tüketim malları ve hizmet sektöründeki krediler ve stok finansmanı kredisi gibi birçok kredide yardımcı olmaktadırlar.

Bu şirketlere başvuru koşulları ise 18 yaş ve üzeri, ödemeye yetecek gelire sahip kişiler yapabilir. İkinci el araçlar için kredi verilebilir.

84134