Erken Emeklilik İçin Yapılması Gerekenler

Erken Emeklilik İçin Yapılması Gerekenler Erken emeklilik; emekliliğin şartlarını belirtilen normal süreden daha kısa ve erken sürede emekli olma durumuna denir. Erken emekli olabilmenin bazı şartları ve kuralları vardır. Sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum yaptıktan sonra iki yıl süreyi borçlanabilirler. Askerlik borçlanması ise erken emeklilik şartlarından birisidir. Emekli olabilmek için belirli prim gün sayısını doldurmak gerekir. Aynı zamanda emekli olabilmenin bir diğer şartı ise yaştır. Çalışmaya engel olacak hastalığı bulunan kişiler malulen emeklilik durumundan dolayı erken emekli olabilirler.

Erken emekli olabilmek için belirlenen prim gün sayısını ve yaş şartını düşürmek gerekir. Ancak bu durum için hizmet borçlanmasını yapmalısınız. Hizmet borçlanması;

 • Sigortalıların kendi istekleri ve arzuları dışında,
 • Sigortalılık sürelerinin kesilmesi durumunda,
 • Kesilen sigorta sürelerinin prim borçlarının ödenerek sigortalılık sürelerinden saydırılmasına denir.

Ayrıca hizmet borçlanması belirtilen primleri ödenmeyen yani çalışılmayan sürelerin primleri sigortalı ya da hak sahipleri tarafınca ödenmesi ile sürelerin prim günü olarak kazanılması durumuna da denir.

Hizmet Borçlanması Süreleri Nelerdir?
Hizmet Borçlanması Süreleri Nelerdir?

Hizmet Borçlanması Süreleri Nelerdir?

 • Ücretsiz doğum izni süreleri ve 4/a kapsamındaki sigortalı kadının analık borçlanması,
 • Er, erbaş olarak silah altında geçen süreler,
 • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde ya da yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenimi gördükleri süreler,
 • Sigorta girişi olmadan avukatlık stajını yapanların staj süreleri,
 • Sigortalı olan bireyin herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma durumlarında suçtan dolayı beraat edenlerin tutukluluk veya gözaltında geçirdikleri süreleri,
 • 4857 sayılı iş kanunu doğrultusunda kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait olan eksik süreleri,
 • Doktorların fahri asistanlıkta geçirdikleri süreler,
 • Kanuni grev ve lokavtlarda geçirilen süreler,
 • Yurt dışında geçirilmiş olan hizmet süreleri ve
 • Ödememe süresi 5 yılı geçen borçlar nedeni ile durdurulan 5510 sayılı Kanunun 4/1-b sigortalılık sürelerinin aktif hale getirecek borçlanma süresi, hizmet borçlanması sürelerine girer.

Başka İçerik:  BES ve Hayat Sigortası Karşılaştırması

Belirtilen bu durumlar hizmet borçlanması ile emeklilik yaşı ve şartları için kişinin bireysel durumuna göre belirlenen durumlardaki mevzuatın kapsamında kişiden kişiye değişim gösterir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları birikimleri uzun vadeli yatırıma yönlendirip emeklilikte yaşam standartlarını koruyabilecekleri ve ek gelir elde etmelerini sağlayan, gönüllü katılım esasına dayanmış olan özel bir emeklilik sistemidir. Kısacası BES kişinin yaptığı birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi durumudur.

Erken Emeklilik için Bireysel Emeklilik Sisteminin Amaçları Nelerdir?

 • Kamu ve sosyal güvenlik sistemini tamamlamak,
 • Kişilerin emekliliklerine yönelik yaptıkları tasarrufları yatırımlarla değerlendirilmesini sağlamak,
 • Çalışma hayatındayken bireyin sahip olduğu yaşam standartlarını emeklilikteyken de aynı şekilde sürdürmek,
 • Ekonomiye uzun vadeli kaynaklar elde etmek,
 • İstihdamın artışını sağlamak,
 • Ek gelirin elde edilmesi ile refah düzeyini yükseltmek,
 • Ekonomik kalkınmaya destek olmaktır.
Emeklilik Şartları Nedir?
Emeklilik Şartları Nedir?

Erken Emeklilik Şartları Nedir?

Sisteme ilk dahil olduğunuz tarihten itibaren 10 yıl boyunca bireysel emeklilik sisteminde kalmanız ve 56 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Eğer bu durumda emekliliğe hak kazanırsanız bundan sonraki süreçte isterseniz bu sistemde kalabilme imkânınız da bulunmaktadır. Emeklilik hakkınızı kullanmaya karar verdiğinizde bireysel emeklilik hesabınızda biriken rakamın dilerseniz devlet katkısının tamamını veya bir kısmını çekebilirsiniz.

Otomatik Katılım Sistemi Nedir?

Otomatik katılım sistemi veya bir diğer ismiyle otomatik BES, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışan ya da çalışmaya başlayacak olan 45 yaşını doldurmamış ve 45 yaşın altındaki kişilerin işverenleri tarafından otomatik olarak BES’ e dâhil edilmesi durumudur. Bu sistemde kişi geleceği için çalışırken, tasarruf ederek kişinin birikim yapmasını ve sisteme özel ek devlet katkılarından faydalanmasını sağlar.

Ayrıca otomatik katılım sistemi gönüllülük esasına dayanır. Eğer çalışanlar isterlerse 2 ay içerisinde bir kesinti olmadan sistemden çıkabilirler. Ayrıca kişinin çalıştığı yerdeki işverenleri tarafından otomatik katılım sistemine dahil edilmiş ama daha sonradan ayrılan çalışanlar, bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde sadece bir kereliğine mahsus otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilme imkânları bulunur.

Başka İçerik:  Koronavirüs Tedavisi Sigorta Kapsamında Mı?

Otomatik katılım sistemine dahil edilen bireyler bu sistemde kalarak emeklilik geliriyle birlikte ek gelir elde edebilirler. En az 3 yıl otomatik katılım sisteminde kalmanız durumunda %15’ine, 6 yıl kalmanız durumunda %35’ine, 10 yıl kalmanız durumunda ise %60’ına hak kazanma imkânınız vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap