Çalınma ve Çalınmaya Teşebbüs Kasko Sigortası

Çalınma ve Çalınmaya Teşebbüs Kasko Sigortası Çalınma ve çalınmaya teşebbüs sırasında oluşan hasarlar, kasko sigortası teminatları kapsamında bulunan, kendi içerisinde pek çok ayrıntıya sahiptir. Kasko sigortası, sürücülerin araçlarında meydana gelecek çarpma, çarpılma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı koruyan ve isteğe bağlı olan bir sigorta çeşididir.

Kasko sigortası poliçesi düzenleneceği zaman ekletilen pek çok teminat ile güvence kapsamı da genişletilebilir. Bu nedenle sigortalının, daha geniş bir korumaya sahip olması sağlanır. Kendi talebine bağlı olarak kapsamını belirlemiş olduğu kasko sigortasıyla araç sahibi, sigortalanan araçta oluşabilecek hasarın maddi yükünden büyük ölçüde kurtulabilir. Kasko sigortası aracı pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelebilecek hasarlardan korumak amacı doğrultusunda yaptırılan sigortadır.

Araçla ile alakalı olarak pek çok hasarın sigorta acenteliği tarafından karşılandığı bu sigortada yer alan kapsamın belirlenmesi araç sahibi tarafından gerçekleşir. Poliçe düzenleneceği zaman ekletilen teminatlar aracı, poliçede var olan teminat limitleri kapsamında garanti altına alır.

Sürücülerin en çok endişe duyduğu ve gerçekleşmesi halinde çok ağır bir maddi yüke neden olan çalınma durumu olduğu zaman, kasko sigortasının önemi daha belirgin hale gelir.  Sigorta şirketleri aracılığıyla kasko sigortalarının ana teminatları içinde bulunan çalınma ve çalınmaya teşebbüs durumlarında sigortalının yaşadığı zarar, poliçede bulunan teminat limitleri kapsamında karşılanır. Aracın çalınması halinde gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin yanı sıra poliçede ifade edilen kurallar etrafında hareket edilmesi yeterlidir.

Başka İçerik:  Oto Koltuğu Olan Araçlara Kasko İndirimi

Kasko Sigortasındaki Adımlar
Kasko Sigortasındaki Adımlar

Kasko Sigortasındaki Adımlar

Sigorta şirketi tarafından istenilen belgelerin eksiksiz bir biçimde bildirilmesi ve bildirim vaktine dikkat edilmesi, çalınma halinde kasko sigortasından yararlanılması için gerekli olan koşullardan birkaç tanesidir.  İlk olarak aracın çalındığı fark edilir edilmez hızlı bir biçimde polis veya jandarma gibi yetkili makamlara durumun izah edilmesi gerekir.

Yetkili mercilerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda tutulan tutanakların örnek nüshaları dikkate alınarak gerekli diğer bütün evraklar ile beraber kasko sigortası yaptırılan sigorta acenteliğine bildirilmesi gerekir.  Aracın çalındığı günün tarihi itibariyle sigorta acenteliğine bildirim yapılması için gereken zaman beş iş günüdür. Bu sürenin geçmesi halinde araç ile ilgili herhangi bir tazminat ödemesi sigorta firması tarafından gerçekleştirilmez.

Çalınma durumunda Çalınan Aracın Bulunması İçin Verilen Süre

Polise ihbarın yapılması ve sigorta acenteliğine gerekli belgelerin verilmesinin ardından araştırma süreci başlamış olur. Yetkililerin yapmış oldukları araştırma otuz gün içinde sonuçlanmamış olması durumunda sigortalının polise başvurarak aracın bulunamadığını belgelendirmesi önemli bir konudur. Bu belgeleri sigorta acenteliğine bildirilmesinde de sigortalı yükümlüdür. 

Otuz gün içinde çalınan aracın bulunması halinde ise sigortalı aracı kabul etmek mecburiyeti taşır. Araç üzerinde çalınma nedeni ile veya çalan kişinin kullanımı sebebiyle meydana gelen bütün hasar sigorta acenteliği tarafından karşılanır. Araç otuz gün içinde bulunamadığı zaman aracın çalındığı günkü rayiç bedeli sigortalıya ödemesi gerçekleştirilir. Tazminat bedelinin sigortalıya iletilmesinden sonra aracın bulunması halinde ise karar verme hakkı sigortalıya geçer.

Çalınma Durumunda Sigortalının Hakları
Çalınma Durumunda Sigortalının Hakları

Çalınma Durumunda Sigortalının Hakları

Sigortalı arzu ederse aldığı tazminatı sigorta acenteliğine iade edebilir. Dilerse de çalınan araçtaki bütün olan haklarını sigorta acenteliğine devrederek tazminat bedelini kullanabilir. Sigortalı aracın çalınması sorunu yaşandığı zaman sigortalının hakları poliçeye uygun olan özel şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Bazı çalınma olaylarında ise sigortalı tazminat hakkından yararlanabilirken bazı durumlarda çalınan aracın tazminat bedelinin ödenmesi sigorta acenteliği tarafından reddedilir.  

Başka İçerik:  Otomatik Araçların Sigortalanma İşlemlerine Dikkat

Sigortalı araca ait anahtarın kontakta veya araç içinde unutulması sebebiyle sigortalı araç çalındığı zaman ya da çalınmaya teşebbüs neticesinde meydana gelen hasarların giderilmesi sigorta acenteliği tarafından reddedilir. Sigortalı tarafından aracın anahtarının zor, şiddet, cebir ya da tehdit şekli ile elde edilmesi bildirilmesi neticesinde oluşan tüm zararlar sigorta firmaları tarafından karşılanmaz.

Sigorta Teminatı Dışında Olan Durumlar

Sigortalı bir aracın kullanımına bilerek ve isteyerek izin veren veya emanet eden bir kişinin aracın çalınması sonucu meydana gelen hasar kasko kapsamına girmez. Herhangi bir nedenle sigortalının algısı zayıflar veya kaybolursa, kötü niyetli bir kişi de bunu anahtarı çalma fırsatı olarak düşünebilir.

Bu yöntem, el konulan araca verilen hasar için hırsızlık sigortası kapsamına girmez. Kötü niyetli bir kişinin araba anahtarını zorla çıkarması, zorla dışarıya teşhir etmesi, açık bir kapı veya pencereden zorla girip çıkarması sonucu meydana gelen araç hırsızlığı veya hırsızlığa teşebbüsün her türlü zararı sigorta teminatı kapsamı dışındadır.

Çalınma Durumunda Tazminat Ödenmeyen Durumların Örnekleri
Çalınma Durumunda Tazminat Ödenmeyen Durumların Örnekleri

Çalınma Durumunda Tazminat Ödenmeyen Durumların Örnekleri

Aracın otoparka, servise, oto yıkamaya, tamirhaneye teslim edilmesi halinde, çeşitli nedenlerle götürülen araç ile hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten kaynaklanan hasarlar, araç tesliminden önce şirketten yasal ve geçerli sertifikalar alınmamış olan şirketler, bu sigorta kapsamında değildir. Araç çalındığında kasko şirketinin tazminat ödemediği birkaç farklı durum vardır.

Çeşitli aletlerin kullanılması veya kapı ve pencerelerden tırmanarak elde edilen anahtarların araçta meydana gelebilecek zararları sigorta acentesi tarafından karşılanır. Anahtarı çalınan araçlar da trafik sigortası kapsamındadır. Ayrıca bilerek veya isteyerek meydana gelen hasarlar ile sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmediği diğer haller ve sigortalı tarafından tahrik edilen olaylar motorlu taşıtın kasko sigortası kapsamında değildir.

Başka İçerik:  Kasko Sigortası Yaptırma ve Fiyatları Karşılaştırma

Araca Sonradan Eklenen Aksesuarlarda Sigorta İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Araca sonradan eklenen özel lastikler ve çelik jantlar değer olarak standart değerden farklı olduğundan, değerlerinin kasko hesaplama kuralları çerçevesinde sigortalı ve sigortacı tarafından belirlenmesinin yanında maddede ayrıca belirtilmesi gerekir. Kasko sigortası yapıldıktan sonra araca eklenen aksesuarlar sigorta kapsamına girmez. Bu nedenle araç çalındığında sigorta şirketinin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

Araç sahipleri, olası olumsuz etkilerle başa çıkmak için kasko sigortası ve trafik sigortası satın alırlar. Kasko sigortası, çarpışma, çarpma, yanma, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs dâhil olmak üzere birçok ek sigorta kapsamına genişletilebilir. Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki fark, kazaya karışan üçüncü şahısların zararlarını kapsayan bir tür sigorta olması ve kapsamının devlet tarafından düzenlenmesidir.

Çalınma ve diğer durumlarda Kasko Sigortasının Önemi
Çalınma ve diğer durumlarda Kasko Sigortasının Önemi

Çalınma ve diğer durumlarda Kasko Sigortasının Önemi

Araba anahtarı kapalı bir yerde bulunur ve sabotaj, delme, zorlama veya öldürme, yaralanma, şiddet kullanma veya anahtarın bu şekilde girilmesinden kaynaklanan zararlar kasko sigortası kapsamındadır. Günümüzde kasko sigortası ana teminatları içerisinde yer alan çalınma ve çalınmaya teşebbüs ise sürücüleri, gerçekleşmesi halinde en zor konuma düşürecek durumdur. Sigorta bedeli ile kıyaslama yapılamayacak kadar büyük bir zarara sebep olan aracın hasarını ve çalınması durumunda rayiç bedelini ödeyen kasko sigortasıyla kurtulmak mümkün hale gelir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap