Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı 5 Aşama

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısı 5 Aşama 2013 senesinde uygulaması başlatılan bireysel emeklilik sistemi (BES), halk arasında “Zorunlu BES” olarak da nitelendirilen otomatik katılım uygulamasının 2022’de başlaması, gün geçtikçe biraz daha yaygınlaşmış durumdadır. Bu sayede günden güne yaygınlaşan sistemin tüm işlevlerini doğru bir biçimde öğrenmek, sayısı fazlalaşan katılımcılar için daha da önemli bir hal alır.  Bireysel emeklilik sisteminin sunmuş olduğu en önemli avantajlardan bir tanesi olan devlet katkısı detaylarına hâkim olunması gerekli olan bir konu olarak öne çıkar.

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısının Anlamı Nedir?
Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısının Anlamı Nedir?

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısının Anlamı Nedir? 2013 senesinde başlatılan bireysel emeklilik devlet katkısı uygulaması, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yatırılan primler için ödeme yapılır. Bu uygulama ile beraber devlet, bireysel emeklilik sistemi için sisteme yatırılan her prim tutarının dörtte biri olacak şekilde bir katkı yapar. Bu duruma örnek verildiğinde ise sisteme yatırılan her 100 TL için devlet, protokole bağlı olan devlet katkısı hesabına 25 TL öder. Sisteme yatırılan primin tutarı arttığı zaman, devletin ödediği katkı payı da bu durumla doğru orantılı olarak artış gösterir. Kişilerin eşleri ya da çocukları adına ödemiş olduğu primler için de aynı şekilde %25 oranında bir devlet katkısı bireylerin hesaplarına yatırılır.

Uygulamadan Faydalanmak İçin Ne Yapılmalıdır?
Uygulamadan Faydalanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Uygulamadan Faydalanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının devlet katkısı uygulamasından faydalanma hakkı mevcuttur. Bunun yanında Türk vatandaşlığından çıkma izni talep eden ve mavi karta sahip olan bireyler de bireysel emeklilik devlet katkısı uygulamasından yararlanabilirler. Ancak işveren grup emeklilik sözleşmelerine devlet katkısı ödenmiyor.

Uygulamanın Bir Üst Sınırı Mevcut Mudur?

Devletin ödeyebileceği katkının bir üst sınırı bireysel emeklilik sistemi içerisinde yer alır. Devlet katkısı, senelik brüt minimum ücretin %25’inden daha fazla olamaz.  Bu üst sınır, sözleşme esaslı şeklinde değil, katılımcı esaslı şekilde hesaplanır. Bir başka ifade ile bir katılımcı birden çok bireysel emeklilik sözleşmesinde bulunursa dahi, devletin aynı kişiye ait tüm bu sözleşmelere bağlı olarak ödeyebileceği toplam katkı payı yine senelik minimum ücretin %25 ile sınırlanmış oluyor. Bu tip durumlar ile karşılaşıldığı zaman katılımcının ödemiş olduğu primlerin bu sözleşmelere göre dağılımı, devletin aynı kişiye ait bu farklı hesaplara ödeyeceği katkı payının dağılımını da etkiler.

Başka İçerik:  BES ve Hayat Sigortası Karşılaştırması

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısının Alınması Ne Zaman Gerçekleşir?
Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısının Alınması Ne Zaman Gerçekleşir?

Bireysel Emeklilikte Devlet Katkısının Alınması Ne Zaman Gerçekleşir?

Bireysel emekliliğe giriş tarihinden itibaren geçen süre, ne kadar devlet katkısı alınabileceğini belirler. Katılımcı ilk üç yıl içinde sistemden ayrılırsa, sözleşme durumu katkı hesabında biriken tüm parayı kaybeder. Üçüncü yılın sonunda sistemden çekilme durumunda, o güne kadar ülke katkı paylarının %15’i, altıncı yılın sonunda sistemden çıkılırsa, devlet katkı paylarının %35’i, , ülke katkı paylarının %60’ı birikecektir. o gün ülkenin katkıları.

Katılımcı 10. yılın sonunda ayrılırsa, o tarihten önce biriken devlet katkısının %60’ı katılımcıya ödenir. BES’ te emeklilik hesaplama yöntemi olarak kişinin sistemde en az 10 yıl kalması ve 56 yaşını doldurmuş olması şartı aranır. Katılımcı, emekli olmaya hak kazandığı andan itibaren devlet katkı hesabında biriken tüm fonları alabilir. Katılımcılar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında kaldıkları sürece, devlet katkı hesabı içinde ne kadar para biriktirdiklerini her zaman öğrenebilirler.

Uygulamadan Faydalanmaya Başlamak Adına Ne Yapılması Gerekir?
Uygulamadan Faydalanmaya Başlamak Adına Ne Yapılması Gerekir?

Uygulamadan Faydalanmaya Başlamak Adına Ne Yapılması Gerekir?

Bireysel emeklilik devlet katkısı uygulamasından yararlanma yeterliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, devlet katkısı almaları için fazladan herhangi bir girişimde bulunmalarına lüzum yoktur. Devlet katkısının ödenmediği işveren grup emeklilik sözleşmeleri haricindeki BES sözleşmesi sahipleri, devlet katkısı uygulamasından otomatik şekilde yararlanırlar.

Kendiliğinden çalışmaya başlayan sürecin işleyişi ise sigorta primi yatırıldığı zaman beraber çalışılan emeklilik şirketi, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne bildirimde bulunur ve primin yaklaşık dörtte biri oranındaki devlet katkı payı, kişilerin herhangi bir şey yapmalarına gerek duyulmadan emeklilik hesapları alanına yatırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap