B Harfi İle Başlayan Erkek Çocuk İsimleri

Yeni ebeveyn olmuş ve erkek bebeğine isim düşünen aileler

Yeni ebeveyn olmuş ve erkek bebeğine isim düşünen ailelerin hem günümüz hem de geçmişten isim önerilerine açık olacağı aşikâr. Özellikle de isimlerinde B harfi geçen anne babalar çocuklarına da B harfi ile başlayan erkek isimleri koymayı tercih edebilir. Popüler isimlere baktığımızda pek çoğunda B harfinin aktif olarak kullanıldığını görebiliyoruz. B harfiyle başlayan erkek adları bu yüzden de ilgi görüyor. 

Bu içerikte ve B Harfi Erkek Çocuk İsimleri B ile Başlayan İsimler Erkek İsimleri B Harfi İle Başlayan Erkek İsim hakkında bilgi bulabilirsiniz.

B
B Harfi İle Başlayan Erkek Çocuk İsimleri

B Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

B ile başlayan erkek isimleri arasında geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış çok sayıda isim var. Ayrıca güncel isimlere de rastlamak mümkün. Ayrıca bu isimler ile ilgili en önemli kriter tabii ki çocuğunuzun ömür boyu taşıyacağı anlamıdır. B harfi ile başlayan anlamlı isimler arasında şunları sıralamak mümkün. 

 • BABEK: Kafkas kökenli ayaklanma kahramanı
 • BABÜR: Hindistan aslanı
 • BABÜRŞAH: Moğol Devleti’ni kuran hükümdar
 • BADAK: Ufak tefek, ufak yapılı
 • BADAKALP: Ufak tefek yiğit
 • BADİ: Rüzgarla ilgili
 • BAGATUR : Yiğit, kahraman, batur, alp, bahadır
 • BAĞDAÇ: Bağdaşan, uyuşan dost
 • BAHA: Değer, güzellik
 • BAHADIR : Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
 • BAHATTİN: Dinin güzelliği
 • BAHİR: Derya, deniz
 • BAHRA: Eski bir sınır kalesi
 • BAHRİ: Denizci, denizle ilgili
 • BAHTİYAR: Mutlu, şanslı
 • BAKIR: Kızıl renkli maden
 • BAKİ: Kalıcı, sürekli
 • BALABAN: Bir tür yırtıcı kuş, iri cins bir tür Doğan
 • BALAMİR: Tarihimizde bir kağan
 • BALATEKİN: Küçümen ve biricik, küçük şehzade
 • BALAY: Ay yüzlü
 • BALDAŞ: Bal gibi tatlı, taş, gibi sağlam, sert
 • BALER: Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
 • BALKIR: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar
 • BALTAŞ: Bal gibi tatlı, taş gibi sağlam, sert
 • BANGU: Çığlık, tiz, ses, yüksek ses, bağırtı, yankı
 • BARAK: Akıllı kişi, şaşkın
 • BARAN: Ulu, yüce, yüksek, iri
 • BARAN EGE: yağmur mevsimi, büyük ulu
 • BARANALP: Güçlü yiğit
 • BARANSEL: Güce, kuvvete ait
 • BARAY: Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz
 • BARBAROS: Büyük denizci, kırmızı sakal
 • BARÇA: Hükümdar
 • BARIN: Güç, kuvvet
 • BARIŞKAN: Barışçıl
 • BARIŞTA: Barış zamanı doğmuş olan
 • BARKA: Büyük bir çeşit sandal
 • BARKAN: Arap çöllerindeki kumul yapısı
 • BARKEV: Hediye
 • BARLAS: İyi savaşçı
 • BARTU: Eski bir hükümdar
 • BARTUNÇ : Güçlü tunç
 • BARUT: Yanıcı, yakıcı madde
 • BASKI: Kuvvet uygulamak
 • BASKIN: Beklenmeyen ani saldırı
 • BASRİ: Gören, görme ile ilgili, görebilmek
 • BAŞAĞA: Ağaların başı, kıdemli
 • BAŞAT: Hepsinden üstün, benzerlerinden üstün, egemen, en başta gelen
 • BAŞBAY: Çok varsıl kimse, baş zengin
 • BAŞDOĞAN: İlk doğan
 • BAŞEĞMEZ: Güçlü, baş eğmeyen, yenilmez
 • BAŞER: Başta gelen kimse, başta gelen er
 • BAŞHAN: Hanların başı
 • BAŞKAL: Her zaman baş kalasın
 • BAŞKAN: Baş olan kimse, bir topluluğun başı, önder
 • BAŞKUT: Şanslı, talihli
 • BAŞMAN : İleri gelen, sözü geçen kimse, bir topluluğun ileri gelen başı
 • BAŞOL: Lider ol, başa geç
 • BATI: Bir yön
 • BATIHAN: Batının sultanı, hanı
 • BATIKAN : Batı’nın Hanı ya da Batı’nın Kanı anlamında
 • BATIN: Allah’ın 99 isminden biri
 • BATIRAY: Yiğit Ay, hem yiğit hem ay gibi
 • BATIRHAN: Yiğit han
 • BATTAL: Büyük,iri
 • BATU: Güçlü
 • BATUĞ: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön, batı
 • BATUĞHAN: Güçlü han, yiğit, yönetici
 • BATUHAN: Güçlü Kuvvetli Han, Altınordu devletinin kurucusu Batuhan
 • BATUK: Güçlü, alp, yiğit
 • BATUR: Kahraman
 • BATURALP: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
 • BATURAY: Hem yiğit hem Ay gibi olan
 • BAVER: güvenmek, inanmak
 • BAYAR: Büyük, yüce
 • BAYBARS: Bir cins kaplan
 • BAYBORA: Zengin
 • Baycan: Zengin kimse
 • BAYDAR: Zengin
 • BAYDOĞAN: Çok zengin doğmuş olan kimse, varsıl doğan
 • BAYDUHAN: Kutluk Devleti şehzadelerinden
 • BAYDUR: Zengin ve ölümsüz olan
 • BAYDURALP: Zengin ve ölümsüz yiğit
 • BAYEZİT: Birçok Osmanlı şehzadesinin ortak adı
 • BAYFUN: Çok yorulmuş,yorgun
 • BAYGÜÇ: Zengin ve güçlü
 • BAYHAN: Zengin han
 • BAYINDIR: İmar edilmiş, onarılmış
 • BAYIR: Bir tepenin eğilimli yeri, yokuş
 • BAYKAL: Büyük bir göl
 • BAYKAM: Sağlığa kavuşturan kimse
 • BAYKAN: Soylu kimse, zengin ve soylu
 • BAYKARA: Doğan türünden yırtıcı bir kuş
 • BAYKURT : Malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan
 • BAYKUT: Kale muhafızı, zengin
 • BAYKUTAY: Zengin, kutlu ve Ay gibi güzel kimse
 • BAYMAN: Zengin kimse
 • BAYRAKTAR: Bayrak taşıyan
 • BAYRAM : Toplumsal özel kutlama günleri
 • BAYRAV: Çok yeğin, şiddetli
 • BAYRUK: Eskimiş
 • BAYSAL: Barış ortamı
 • BAYSAN: Varlıklı ve ünlü
 • BAYSU: Varlıklı ve su gibi değerli
 • BAYTAL: Yokuş
 • BAYTAŞ: Bir beye hizmet eden kimse
 • BAYTEKİN: Zengin ve biricik, varlıklı şehzade
 • BAYTOK: Zengin ve gönlü tok, bir kırgız oymağının kurucusunun adı
 • BAYTÜZÜN: Varlıklı ve adaletli
 • BAYÜLKEN: Eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış
 • BEDİR: Ayın ondördü, dolunay
 • BEDİRHAN:Han gibi Bedir
 • BEDRETTİN: Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
 • BEDRİ: Ay gibi, aya benzeyen, aya ait
 • BEHÇET: Sevinç , güzellik
 • BEHİÇ: Gürleryüzlü, şen
 • BEHLÜL: Çok gülen, hayır sahibi, güler yüzlü
 • BEHRAM: Merih Yıldızı
 • BEHZAT: Doğuştan iyi, soylu kişi
 • BEKA: Kalıcı, ölümsüz
 • BEKİ: El değmemiş, bakir, tertemiz, bozulmamış
 • BEkir: Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen, çalışkan ve cömert kimse
 • BEKRİ: El değmemiş, bakir, tertemiz, bozulmamış
 • BEKTAŞ: Çok sağlam
 • BELEK: Armağan, hediye
 • BELGER: Benzerlerinin içinde seçilen, farklı olan
 • BENGİALP: Yiğitliği ve kahramanlığıyla sonsuza dek anılacak olan kişi
 • BERA: İlim ve irfan sahibi üstün erdemli kişi, fazilet
 • BERAN: Kötülükten uzak, erdemli
 • BERAT: Ödül belgesi
 • BERAY: Ayın en ışıltılı en parlak hali
 • BERDAN: Terk etmek, özgür bırakmak
 • BEREN: Güçlü
 • BERGE: İz, eser
 • BERHAN: Han soyundan, hanla ilgili, han üzerine
 • BERK: Sağlam, şimşek
 • BERKAN: Parıltı,parıldama
 • BERKANT: Sağlam ant
 • BERKAY: Işığı güçlü ay
 • BERKEL: Yiğit, güçlü
 • BERKER: Güçlü, sağlam kişilikli kimse
 • BERKİN: Sağlam güçlü
 • BERKOL: Sağlam ol, güçlü ol
 • BERKSU: Sert su
 • BERKTAN: Günün aniden ağarması
 • BERKTUĞ : Berk sağlam sancak, tuğ Osmanlı’da bir nişan demektir
 • BERSU: Suyun berrak hali
 • BERŞAN: Bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden kimse
 • BERTAN: Sabahın en erken meyvesi, şafak yemişi
 • BERTER: Yetenekli, üstün, değerli
 • BERTUĞ: Engel tanımayan, güçlükleri aşan
 • BERZAH: İnsanların ölümden sonra kıyamete kadar bekleyeceği yer
 • BERZAN: Yol gösteren
 • BESİM: Güler yüzlü
 • BEŞİR: Müjde getiren müjdeci
 • BEYAZIT: Birçok Osmanlı şehzadesinin ortakadı
 • BEYBORA: Bora gibi fırtınalı
 • BEYDOĞAN: Zengin doğan
 • BEYREK: Çok nazik olan kimse, beyefendi
 • BEYTULLAH: Allah’ın evi, Kabe
 • BEYZAT: Bey olarak doğmuş olan
 • BİLAL: Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık
 • BİLGEALP: Bilgili ve cesur kişi
 • BİLGETÜRK: En bilgili Türk
 • BİLKAN: Bilgili
 • BİNALİ: Ali’nin oğlu
 • BİRHAN: Tek hükümdar
 • BİRKAN: Soylu
 • BİROL: Tek ol, anlamında
 • BİRTAN: Tek, eşsiz
 • BİŞAR: Altın, gümüş işlemeli değerli eşya
 • BOĞAÇ: Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman. Küçük yaşta boğa tarafından öldürüldüğü için kendisine bu isim verilmiştir
 • BOĞAÇHAN: İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
 • BORA: Şiddetli fırtına
 • BORAHAN: Hükümdar, yönetici
 • BORAN: Ardından yağış getiren şiddetli rüzgar
 • BORANALP: Sert yiğit
 • BORANSÜ: Fırtına gibi olan er, asker
 • BORGA: Hüküm veren kişi
 • BOTAN: Dicle Nehri’nin bir kolu
 • BOZKURT: Türklerin Orta asyadan çıkışında yol gösterdiğine inanılan efsanevi kurt
 • BÖRTEÇİN: Yoğun sevgi,tapınma
 • BUGRA: Büyük erkek deve,Turna kuşu,Harizm hükümdarlarından birinin lakabı,Orta Asya’daki İlk Türk-İslam Devletlerinin hükümdarlarına verilen bir unvan.
 • BUĞRA: Erkek deve
 • BUĞRAHAN: Yürekli hükümdar, korkusuz hakan
 • BULUT: Havadaki su buharı kütlesi
 • BUMİN: Baykuş, puhu kuşu
 • BURAK: Hz. Muhammedin Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim
 • BURÇ: Kale kulesi
 • BURHAN: Delil, kanıt
 • BURHANETTİN: Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı
 • BURKAY: İncinmiş kimse
 • BURLA: Ay gibi beyaz yüzlü siyah anlamındadır
 • BÜLENT: Yüksek, ulu
 • BÜNYAMİN: Hz. Yakup’un oğlu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir